Iso Trägrund

  • 299 kr

I lager.

Vattenspädbar isolerande grundfärg för takpanel som reducerar risken för genomslag från kvistar. Iso Trägrund ger en heltäckande matt vit yta och ersätter i de flesta fall kvistlack som isolerare mot fula genomslag från kvistar. Kan övermålas med de flesta vattenburna lack- och väggfärger.

8-10 m²/liter

Säkerhetsdatablad