• Följ oss på sociala medier för senaste nytt @allatidersskebo

Alfrids Rödtjära

  • 302 kr

I lager.

Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Dess naturliga beståndsdelar är kåda (harts) som både är läkande och ger skydd mot mikroorganismer, samt terpener som påskyndar torkning.

Alfrids rödtjära har en faluröd pigmentering som liknar den klassiskt röda slamfärgen.

Användningsområde

Alfrids rödtjära kan användas på obehandlat trä och fungerar allra bäst på sågad yta alternativt på trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol.

Applicering

Det är viktigt att röra om innehållet grundligt både innan och vid upprepade tillfällen under målning, eftersom pigmentet tenderar att sjunka till botten.

Alfrids rödtjära är en naturprodukt, vilket betyder att pigmenteringen kan skilja sig åt något mellan olika batcher. För ett jämnt färgresultat rekommenderar vi därför att färgburkar från olika batcher blandas samman innan målning.

Rödtjäran är som mest lättarbetad vid dygnstemperaturer över 10° C. Varmare väderlek gör också att tjäran tränger in bättre i träet, vilket ger bästa resultat. Produkten är färdigblandad, men vid målning av hårdare träslag som till exempel ek, teak eller hyvlat virke bör Alfrids rödtjära blandas med 10-20% terpentin eller sprit.

Måla i möjligaste mån utomhus, annars säkerställ god ventilering.

01.

Borsta rent ytan som ska målas från damm och lös färg.

02.

Tvätta noggrant rent från alg- och mögelpåväxt med lämpligt medel. Detta är särskilt viktigt om ytan tidigare målats med slamfärg. Låt torka.

03.

Måla med pensel direkt på den torra ytan (även ändträ). Ingen grundfärg behövs.

04.

Vid sprutmålning, späd med ytterligare 10-20% terpentin eller sprit. Följ rekommendationer för aktuell utrustning.

05.

1-2 strykningar behövs beroende på underlag och om ytan varit målad tidigare.

06.

Alfrids rödtjära är övermålningsbar efter 1-2 dygn under normala förhållanden.