• Följ oss på sociala medier för senaste nytt @allatidersskebo

Alfrids Tjärlasyr Vitrolgrå

  • 489 kr

I lager.

Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Dess naturliga beståndsdelar är kåda (harts) som både är läkande och ger skydd mot mikroorganismer, samt terpener som påskyndar torkning.

Alfrids tjärlasyr vitriolgrå har en lätt gråpigmentering som ger den målade ytan en färg som liknar järnvitriol.

Alfrids tjärlasyr vitriolgrå kan användas på obehandlat trä alternativt trä som tidigare behandlats med tjära. Tjärlasyr passar utmärkt som ytbehandling utomhus, exempelvis på träpaneler, fasadtimmer, trätak, staket och pallkragar.

Grundlig omrörning rekommenderas både innan och då och då under målning, eftersom pigmentet tenderar att sjunka till botten.

Alfrids tjärlasyr vitriolgrå är en naturprodukt, vilket betyder att pigmenteringen kan skilja sig åt något mellan olika batcher. För ett jämnt färgresultat rekommenderar vi därför att färgburkar från olika batcher blandas samman innan målning.

Produkten är som mest lättarbetad vid temperaturer över 10° C. Varmare väderlek gör också att tjäran tränger in bättre i träet, vilket ger bästa resultat. Produkten är färdigblandad, men vid målning av hårdare träslag som till exempel ek och teak eller hyvlat virke bör Alfrids Vitriolgrå Tjärlasyr blandas med 10-20% terpentin eller sprit.

Måla i möjligaste mån utomhus, annars säkerställ god ventilering.

01.

Borsta rent ytan som ska målas från damm och lös färg.

02.

Tvätta noggrant rent från alg- och mögelpåväxt med lämpligt medel. Låt torka.

03.

Måla med pensel direkt på den torra ytan (även ändträ). Ingen grundfärg behövs. Kan även sprutmålas

04.

Vid sprutmålning, späd med ytterligare 10-20% terpentin eller sprit. Följ rekommendationer för aktuell utrustning.

05.

1-2 strykningar behövs beroende på underlag och om ytan varit målad tidigare.

06.

Är övermålningsbar efter 1-2 dygn.