Grundolja LF

  • 195 kr

I lager.

Lösningsmedelfri högpenetrerande och fuktskydande olja för trä utomhus

Grundolja LF är en penetrerande vattenspädbar olja för behandling av ändträ, skarvar och utsatta delar på träfasader och konstruktioner utomhus. Används i system med Fasadgrundfärg LF och INTACT Primer.

2-3 m²/ liter vid behandling av ändträ
5-7 m²/liter på sågade ytor
10-12 m²/liter på hyvlade ytor
Färgåtgången kan variera beroende på arbetsmetod

Säkerhetsdatablad