• Följ oss på sociala medier för senaste nytt @allatidersskebo

Alfrids Ljus Tjärolja

  • 345 kr

I lager.

Alfrids ljus tjärolja är en tunnflytande produkt, baserad på Dalbränd trätjära, som är naturens eget sätt att skydda trä, samt Balsamterpentin. Alfrids ljus tjärolja tränger djupt ner i träet och förhindrar att träet torkar ut och spricker. Tjäroljan skyddar effektivt mot vatteninträngning och fördröjer virkets nedbrytningsprocess.

Alfrids ljus tjärolja är mörk vid målning men kulören bryts efter hand ner av solens UV-strålar och träet återfår samma färg som innan målning. Denna process kan ta upp till några månader. En nybehandlad yta har en stark tjärdoft; den avtar redan efter några dagar och är efter någon månad knappt märkbar.

Användningsområde

Alfrids ljus tjärolja används främst för tryckimpregnerat trä på altaner, trädgårdsmöbler och bryggor, samt för övrigt obehandlat virke utomhus som kräver en tunnflytande tjärprodukt.

Applicering

Alfrids ljus tjärolja är som mest lättarbetad vid temperaturer över 10° C. Varmare väderlek gör också att produkten tränger in bättre i träet, vilket ger bästa resultat. Rör gärna om i burken innan målning.

Tryckimpregnerat virke bör ha stått ute i minst 1-2 år innan behandling för att produkten ska kunna tränga in i virket. Behandling av altaner upprepas minst vartannat år. Alfrids ljus tjärolja ska inte strykas på virke som tidigare behandlats med andra täckande färgtyper.

Måla i möjligaste mån utomhus, annars säkerställ god ventilering.

01.

Borsta bort damm och smuts.

02.

Tvätta noggrant rent från alg- och mögelpåväxt.

03.

Ytor som tidigare behandlats med vanlig träolja måste tvättas rena före målning.

04.

Ytan måste vara torr vid målning.

05.

Måla med pensel eller roller på den torra ytan, alternativt använd spruta.

06.

Den behandlade ytan går att beträda så snart all Tjärolja har trängt in i virket.