• Följ oss på sociala medier för senaste nytt @allatidersskebo

Kalkbruk D Fin 20 kg

  • 169 kr
I lager.

Produkten används till finputsning, slammning vid nybyggnad och vid restaurering av gamla byggnader. Produkten kan användas både inom- och utomhus. Produkten används vanligtvis som sista skikt på fasad när krav på slät yta ställs, samt vid listdragningar av detaljer.


Förbehandling

Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 5 °C före användning. Används produkten vid temperatur under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Sugande underlag förfuktas dagen innan. Med fördel används Hydraulisk Kalkbruk C Grundning (CS II) som grundning innan övrig putsapplicering. Vid pumpning i putsspruta bör ett funktionstest utföras före putsstart, med avseende på slanglängd och yttre förhållanden. Vid pumpning ska slangen smörjas med murkalk som blandas upp till en vällingliknande konsistens.

Blandning

Torrpulvret blandas i tvångsblandare med ca 4,4 liter vatten (ca 22 %) per 20 kg säck i minst 7 min. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter.

Applicering

Kalkbruket appliceras för hand med putsslev eller med putsspruta som har en slangdiameter med min Ø 25–32 mm. Bruket appliceras med en maximal tjocklek på 3–5 mm. Komprimering på fasad sker med långskånska, skånska eller rätkäpp. Bearbetning av materialet på fasad sker med rivbräda, kanitz, kalkkvast eller liknande. Färdig yta ska avskäggas med spackel innan färgning.

Efterbehandling och uttorkning

Kalkbruk är beroende av värme, vatten och luft för att kunna karbonatisera. För karbonatiseringsprocessen är det viktigt att dygnsmedeltemperaturen inte understiger 10 °C de första 14 dagarna efter utfört arbete. Skydda alltid arbetsytan under minst 10 dygn mot temperatur under 10 °C, sol, regn och stark blåst. Eftervattna alltid 1 ggr per dag under minst 10 dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke.