Linisolering

  • 815 kr

I lager.

- bionedbrytbar, därför förstörelsebar produkt
- förorenar inte luften eller vattnet
- avger inga formaldehyder, isocyanater eller (H)CFC-gaser
- bra energibalans
- linfibret är en förnybar naturresurs, vars odling saktar ner drivhuseffekten, miljöbelastningen är låg
- mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga
- linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus som orsakas av utetemperaturens omväxlingar; behaglig komfort
- den goda "andningsförmågan" av fukten (sorptio-förmågan) finns tack vare linfibrets ihåliga struktur och kan spara på isoleringens kringliggande konstruktioner


50 mm (7,63 m²)
100 mm (3,97 m²)
150 mm (2,64 m²)

Rulle
30 mm (11,3 m²)