Hörnjärn 5003

  • 65 kr
I lager.

3½”x7/8”
kallvalsat höghållfast stål, obehandlat.