Hörnjärn 5001

  • 65 kr
I lager.

4½”x11/8”
kallvalsat höghållfast stål, obehandlat.