Svarttjära

  • 347 kr
  • 265 kr

I lager.

Auson Svarttjära är originalet till alla svarta utomhusfärger och ger en fin matt kulör samtidigt som den skyddar mot röta, mögel och uttorkning. Den klassiska svarta färgen passar perfekt till moderna trähus, staket eller sjöbodar. Du kan använda Svarttjära på obehandlat trä och på trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång.


Äkta Trätjära

245 kr 190 kr

Gröntjära

460 kr 912 kr

Tjärvitriol

433 kr 325 kr

Imprex

205 kr 160 kr

Svartbruntjära

347 kr 265 kr