Papp- och Vävspänning

Vävspända tak var vanligt redan på 1600-talet hos de högre stånden.

Pappspända tak målades oftast med limfärg eller kritades. Under 1800-talet försågs de gärna med dekorationsmålning, utförd med schabloner. Traditionellt klistrades pappen även på taklisterna. Modet att pappspänna innertak försvann omkring 1930-40-talen då masonit och andra porösa skivor blev populära.