Isoguard Pansar

  • 360 kr


Dela

Isoguard Pansar är en linoljealkydbaserad färg lämplig för grundmålning av plåt och metall, som mellanskiktsfärg och som täckfärg. Vid underhåll grundmålas gamla färgskikt och rostiga ytor med Isotrol Grund.

Kan övermålas med Isotrol Finish.

1 liter

Produktblad
Säkerhetsdatablad