Blågrå

  • 95 kr

Dela

Färdigbruten färg i ljust blågrå kulör. Mycket vanlig under hela 1800-talet och framför allt under pärlsponttiden. Kulören blev speciellt populär runt sekelskiftet 1900, som köksfärg och över huvud taget som färg på snickerier inomhus.

Närmaste NCS S2002-B

OBS! Färgåtergivningen på skärmen överensstämmer inte till 100% med verkligheten.